Palma Furniture

Company info

Palma Furniture

Rr. e Bujanocit , Kilometri i Parë
Tel: +377 44 226 790,
Tel: +377 44 240 082
Fix: 0280329268
E-mail: [email protected]